Ballehage Vinterbadeklubhus Foto: Bendixen

Bestyrelsen i Vinterbadeklubben Ballehage 2023/2024

Formand og kasserer:
Kristian Thomsen, Skådehøjen 22, 8270 Højbjerg
kasserer@vinterbadeklubben-ballehage.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tine Blond, nøglebrikker til medlemmer
Lisbeth Thue, medlemsliste /ventelister
Karin Bendixen, kommunikation
Majken Christensen

Suppleanter:
Josefine Holmsteen
Inge Topp

Revisor:
Arthur Wierema