Ballehage Vinterbadeklubhus Foto: Bendixen

Bestyrelsen i Vinterbadeklubben Ballehage 2024/2025

Formand og kasserer:
Kristian Thomsen, Skådehøjen 22, 8270 Højbjerg
kasserer@vinterbadeklubben-ballehage.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tine Blond: nøglebrikker til medlemmer
Lisbeth Thue: medlemsliste / venteliste
Karin Bendixen: kommunikation
Majken Christensen

Suppleanter:
Josefine Holmsteen
Inge Topp

Revisor:
Arthur Wierema